Beta Braille

Space Camp for VI

Een videoreportage over SCIVIS (Space Camp for Interested Visually Impaired Students) uit 2004.
Heeft u problemen met het afspelen van de video in uw browser? Download de video in wmv formaat

Impacts of Inclusion as a central issue in the lives of parents, teachers and children

by Dorine A. in ‘t Veld and Michael Shaughnessy

Dr. Michael Shaughnessy is Professor of Special Education aan de Eastern New Mexico University. In 2005 schreven wij samen dit artikel. De meeste blinde en slechtziende leerlingen bezoeken reguliere scholen. Daar worden zij vaak (van activiteiten) buitengesloten. Dit artikel beschrijft de impact op alle betrokkenen en de oorzaken en geeft suggesties om het inclusie proces te verbeteren. (Dit artikel is alleen in het Engels beschikbaar).

dr. Craig Moore

Interview Dr. Craig Moore (2005)

"Blindheid is geen smoes om je dromen niet waar te maken!"

Dr. Moore is blind. Hij werkt als Fysisch Scheikundige bij de NASA.

In opbouw